“Hartige” steak

Wij kopen elk jaar een halve koe (grasgevoerde Aberdeen Angus (Black Angus),…